စႏၵာေမာ္/Myanmar Now

ေဒသခံတို႔ နိစၥဓူဝဝမ္းစာရွာေဖြေရးအတြက္ ယင္းေတာအုပ္ေလးမွ ထြက္ရွိေသာေတာဟင္းလ်ာမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေနၿပီး ယာေတာစိုက္ခင္းတို႔ကလည္း ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးပါလွသည္။

2 months 3 weeks ago
5,513 Hits