သံပရာပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

အပုိင္း (၁)

သံပရာပင္ရဲ႕မူရင္းေဒသကေတာ့ မေလးရွားႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္။ သံပရာပင္ကုိေတာ့ အေစ့ကေန တုိက္ရုိက္ခ် စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သလုိ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ျပီးေတာ့လဲ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

ေႏြရာသီမွာေရေလာင္းျခင္း၊ ေရသြင္းျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အေစ့ကုိ စုိက္တာဟာ အသင့္ေတာ္ဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေျမသား ထူတဲ႔ေျမမ်ဳိးနဲ႔ မုိးနည္းေဒသေတြမွာလဲ အေစ့ကုိသာ စုိက္ပ်ဳိးသင့္ပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေရေလာင္းေရသြင္းျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္အပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

အေစ့ကေန ပ်ဳိးေထာင္စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပ်ဳိးေဘာင္၊ ပ်ဳိးေသတၱာေတြမွာ အေစ႔ကေန လတ္လတ္ဆပ္ဆပ္ရတဲ့ အေစ့ေတြကုိ ထုတ္ယူျပီး မ်ဳိးေစ့ခ် ပ်ဳိးထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ဳိးတန္းတတန္းနဲ႔ တတန္းကုိေတာ့ ၃ လက္မျခားျပီး တေစ႔နဲ႔တေစ့ကုိေတာ့ ၂ လက္မခန္႔ျခားထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပင္ေပါက္ေလးမ်ားက ၃ လက္မခန္႔ျမင့္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဒုတိယပ်ဳိးခင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးရမွာျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အႀကာမွာ စုိက္ခင္းကုိ ေျပာင္းရႊ႔စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ေအာင္ျမင္ျပီးသား ကုိင္းေတြကုိေတာ့ ပ်ဳိးထုတ္ထဲမွာ ၃လ သုိ႔မဟုတ္ ၄ လအထိ ပ်ဳိးေထာင္ထားျပီးမွ စုိက္ခင္းကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ခင္းမွာေတာ့ တစ္ပဲ့တစ္ပင္ကုိ ၈ေပခန္႔ ့ျခားထားေပးရမွာျဖစ္ျပီး ႀတိဂံပုံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္းျမက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေရသြင္းေပးျခင္း၊ အစုိဓတ္မပ်က္ေအာင္ အပင္ရင္းကုိ ေကာက္ရုိး၊ ျမက္ေျခာက္ ဖုံးအုပ္ထားေပးရပါမယ္။ သဘာ၀ေျမၾသဇာ၊ဓတ္ေျမၾသဇာတုိ႔ကုိ၁ ႏွစ္ ၂ၾကိမ္ခန္႔ ေကႊၽးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္အပင္မ်ားရဲ႕ ပတ္လည္ကုိ ေျမ၀ုိင္းမ်ား တူးျပီး ေရသြင္း ေရေလာင္းျခင္း၊ ကုိင္းသိမ္ကုိင္းေျခာက္မ်ားကုိရွင္းလင္းေပးျခင္းစတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။