တညင္းကုန္း အဆင့္ျမင့္ လက္ကားေစ်းတည္ေထာင္သူ MAEX ၏ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ခဲ့မႈ အေျခအေန အပုိင္း (၂)

.

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

MAEX ရဲ႕ တညင္းကုန္ေစ်း အေျခအေနကုိလည္း သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေျမဧက စုစုေပါင္း ၈၃ ဧကေလာက္မွာ တညင္းကုန္းေစ်းကုိ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီးေတာ့ အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းမွာမွ အဆင့္ေပါင္း ေလးဆင့္လုိ႔ သိရတယ္ခင္ဗ်ာ။ တခ်ိဳ႕ကုိလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္ေလ။ အစ္ကုိ အေရွ႕မွာေျပာသြားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျခအေနအရဆုိရင္ မတ္လေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစ်းရဲ႕ ကနဦး စဖြင့္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဆိုင္းျပင္းေနၿပီလို႔ သိရတယ္ခင္ဗ်။ ဖြင့္လည္း ဖြင့္ႏုိင္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒီအပုိင္းေလးမွာ ဘာေတြဘာေတြပါမလဲ။ ဘယ္အပုိင္းေတြ စဖြင့္ႏုိင္မလဲေပါ့ေနာ္။ ဘယ္သူေတြ ေရာင္းခ်ႏုိင္မလဲဆုိတာေလးကုိ အစ္ကုိအေနနဲ႔ ေျပာျပေပးပါလား။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစ်းပထမအဆင့္မွာေတာ့ ေစ်း႐ံုႀကီးသံုး႐ံုေပါ့ေနာ္။ ေစ်း႐ံုႀကီးသံုး႐ံုမွာမွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္႐ံုပါမယ္၊ သစ္သီးဝလံ႐ံုပါမယ္၊ ပန္းပန္၊ ကုန္ေျခာက္၊ ေနာက္တစ္ခါ ေတာင္သူေတြ တုိက္႐ုိက္လာေရာင္းႏုိင္မယ့္ ႐ံုပါမယ္။ ေန႔ခ်င္းေရာင္းေပါ့။ အဲဒီ Function ေတြကုိ ေစ်း႐ံုႀကီးသံုး႐ံုမွာ ဇုန္ေတြသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနရာေတြ ခ်သြားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာလည္း ေစ်းဖြင့္ခ်င္တဲ့သူေတြကုိ အဆုိျပဳလႊာ ေခၚမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိျပဳလႊာေတြေခၚၿပီးမွ ဘယ္လုိဆုိင္မ်ိဳး ဖြင့္ခ်င္တယ္ ဘယ္ႏွစ္ခန္းရွိတယ္ဆုိတာေတြကုိ သိရေတာ့မွ အေသးစိတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့မွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကေတာ့ ဆုိင္ေပါင္း တစ္ေထာင္လုိတယ္၊ ႏွစ္ေထာင္လုိတယ္ စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံလို႔ရေအာင္ အဆုိျပဳလႊာကုိ ေခၚသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဆိုေတာ့ ေစ်း႐ံုႀကီးသံုး႐ံု စဖြင့္မွာေပါ့။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

မွန္ပါတယ္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဆုိင္ခန္းေပါင္းကေရာ ဘယ္ေလာက္လဲ။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ဆုိင္ခန္းေပါင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငါးေထာင္ေလာက္ရွိပါတယ္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဆုိေတာ့ ဒီေစ်းသစ္ႀကီးကုိ ေရာက္ၿပီဆုိရင္ ေစ်းေဟာင္းက ရွိေနဦးမွာလား ဖ်က္ပစ္လုိက္မွာလား၊ စည္ပင္ကေန ဘာေတြသိထားတာရွိလဲ။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ေစ်းေဟာင္းက ဖ်က္ပစ္လိုက္မွာပါခင္ဗ်ာ။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဖ်က္ပစ္ၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္မွာလဲ အစ္ကုိတို႔နဲ႔ေရာ ဆုိင္လား။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ဒီ တညင္းကုန္းေစ်း ၈၃ ဧကထဲမွာ အဲဒီေစ်းေဟာင္းရဲ႕ ၁၀ ဧကလည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီ ေစ်းေဟာင္း ၁၀ ဧကကုိ ေစ်းသစ္ထဲကုိ ထည့္ၿပီးရင္ ေစ်းေဟာင္းေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းသစ္ေတြ တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဆုိေတာ့ အကုိတုိ႔ရဲ႕ MAEX က စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေျမမွာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ႏွစ္ ၇၀။ ဆုိေတာ့ စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္းမွာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကုိ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ေပးရမယ့္အပုိင္းေတြရွိလား။ ဘယ္လုိ ကတိကဝတ္ေတြရွိလဲ။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္နဲ႔ ဒီေျမအေပၚမွာ လုပ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေဆာက္လုိက္တဲ့ ပြဲ႐ံုရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ စည္ပင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါၿပီးလို႔ရွိရင္ က်န္တဲ့လုပ္ငန္း အားလံုးရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ရဲ႕ ၂၅ ၇ာခုိင္ႏႈန္း အခြန္မေဆာင္မွီ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခြဲေဝေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္နဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီေစ်းတစ္ခုတည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေနာက္ေစ်းေတြကုိ မႏၱေလးမွာဖြင့္မယ္၊ ရွမ္းျပည္မွာဖြင့္မယ္ဆုိတဲ့ ေစ်းေတြက်ရင္ ဒါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နဲ႔ အက်ိဳးခြဲေဝမႈမွာ မသက္ဆုိင္ေတာ့ဘူးျဖစ္ပါတယ္။ တျခားစည္ပင္ျဖစ္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္လို႔ စည္ပင္မပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေျမဝယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္ဆုိရင္လည္း ဒါက မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ရဲ႕ တညင္းကုန္းေစ်းကေတာ့ စည္ပင္က အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဒါဆုိ သူတုိ႔ကုိေပးရမယ့္ဟာေတြကက်ေတာ့ ေစာနကေျပာတဲ့ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ရလာၿပီးတဲ့အေပၚမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆုိေတာ့ ရာခုိ္င္ႏႈန္းေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ရမွာ မမ်ားလြန္းဘူးလားခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာက ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ေလာက္တုန္းက ေျမေပၚမွာ ၈၃ ဧကအေပၚမွာ တင္ဒါေအာင္တုန္းက အဲဒီတုန္းက ေစ်းက နည္းခဲ့လို႔လား။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ေျပာမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တင္ဒါေအာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးတာက အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ သူ႔ရဲ႕ ေပးပံုေပးနည္း မ်ိဳးစံုရွိပါတယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အမ်ားနားလည္တာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အခ်ိဳးတူလုပ္လုိ႔ရွိရင္ ၄၀-၆၀ တုိ႔ ၅၀-၅၀ အခ်ိဳးတုိ႔ ဒီလုိသြားၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၾကေတာ့ ခုနက ေခ်ာ့ေဖာက္မွာ ၂၀ အက်ိဳးအျမတ္အေပၚမွာ ၂၅ အဲေတာ့ ႏွစ္ရွည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ ၇၀ လံုးလံုး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေပးဆပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဥစၥာသည္ တျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေရရွည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးက အမ်ားႀကီး ပုိရွိတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲျ့ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မမ်ားဘူးလားဆုိေတာ့ ဒါကေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရေပါ့ ဒီဟာသည္ တြက္ေခ်ကုိက္ႏုိင္တဲ့ ႏႈန္းလုိ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တြက္လို႔ရပါတယ္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဘယ္ေလာက္ထိ တြက္ေခ်ကိုက္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ထင္လဲ။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူလတြက္ထားတာကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းေပါ့ ။ တညင္းကုန္းတစ္ခုတည္း စီမံကိန္းက ၇ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရင္းေက်ကာလကုိ တြက္ထားပါတယ္။ ဆုိလုိအေနအထားနဲ႔ ေပးေပမယ့္လို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ ဆက္ေပးသြားေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိရဲ႕ အရင္းေက်ကာလကေတာ့ အရင္းေက်ၿပီးသား ၇ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ အတြင္းမွာ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ တြက္ေခ်ကိုက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တြက္ထားတာပါ။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ။ ဒါ အပုိင္းစီမံကိန္း ပထမအတြက္ကုိ ၂၅ ဘီလီယံထဲကမွ ၅ ဘီလီယံ အခုဆုိရင္ တင္ထားတာ ၆ ဘီလီယံ ေက်ာ္ဖုိ႔ကုိ အမ်ားျပည္သူက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္သိထားတာက စီမံကိန္း ၈၃ ဧကတစ္ခုလံုး ၊ Face 1 အေပါင္း Face 2 ေပါ့။ အကုန္လံုးမွာက်ေတာ့ ၉၀ ဘီလီယံနဲ႔တူတယ္ေနာ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔မႈက........

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

၉၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံပါ။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဟုတ္ကဲ့ ဒါဆုိရင္ ၁၀၀ နီးပါးေပါ့။ ဒါဆုိ က်န္တဲ့ ၇၅ ဘီလီယံထဲမွာေရာ ေနာက္ထပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ႔မႈအပုိင္းေတြ အမ်ားျပည္သူကုိ ဒီ SECM က ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ရွယ္ယာေခၚသြားဖို႔လည္း ရွိတယ္ေပါ့။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီလုိပါ။ အခုေခၚတဲ့ ၂၅ ဘီလီယံက Phase 1 ျပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Rotate ေပါ့ ဒီေငြကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပန္ရင္းသြားမွာခင္ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စီမံကိန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပြဲ႐ံုေတြကုိ ေရာင္းမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပြဲ႐ံုေတြက ျပန္ေရာင္းလို႔ရမယ့္ေငြေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ Phase 2, Phase 3, Phase 4 အဲလုိမ်ိဳး လည္ပတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ ၂၅ ဘီလီယံရွိရင္ ဒီ ၉၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိတဲ့ ေစ်းႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္ႏုိင္သြားမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ပြဲရံုေတြေရာင္;မွာျဖစ္တဲ့အတြက္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ)

ဒါဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ေငြမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ၂၅ ဘီလီယံနဲ႔ ဒီကာလေတြမွာ ၇ ႏွစ္ ၊ ၈ ႏွစ္အတြင္း လည္ပတ္သြားၿပီး အရင္းေက်ကာလၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရတဲ့ဟာနဲ႔ ဆက္သြားမယ္ေပါ့။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

မွန္ပါတယ္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ

ဒါဆုိရင္ တစ္ခုပါပဲခင္ဗ်ာ။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာမ်ား ၈၃ ဧကရဲ႕ စီမံကိန္းႀကီးက ေျမေပၚကုိ ေပၚလာမွာလဲအစ္ကုိ။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပလန္အရဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ အားလံုးပီးသြားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီမံကိန္း ဆြဲထားပါတယ္။ ဒါကလည္း ပြဲရံုေတြဝယ္တဲ့လူေတြ ရွိမွလည္း ဒီပြဲရံုေတြ ေဆာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာေတြကုိ အကုန္လံုး ၿပီးျပတ္သြားမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ MAEX ရဲ႕ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္းမွာလည္း ေနာက္ႏွစ္ေလာက္မွ တင္ႏုိင္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေတြ လုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဆုိေတာ့ အခု ျပင္ဆင္ထားတဲ့အပုိင္းမ်ာ ကုမၸဏီက သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ေလာက္ ေငြေၾကးေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိရမယ္ဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြလည္းရွိမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေတြလည္း ရွိရမွာေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္းမွာဝင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁၇ ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္လက္လွမ္းမွီသေလာက္ သိရတာပါ။ အဲဒီအတြက္ေရာ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလဲ ဘာေတြေမွ်ာ္မွန္းထားတာ ရွိလဲခင္ဗ်ာ။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ကၽြန္ေတာ္က စတင္ၿပီးေတာ့ ဒီကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ကတည္းက တကယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ သြားကုိသြားရမယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တည္ေထာင္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခုနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၁၇ ခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေတာ္ေတာ္ေလး ျပည့္မီေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိတဲ့ တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ကေတာ့ ခုနက အဓိကက်တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေပါ့ ။ ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ အျမတ္အစြန္း ရွိထားၿပီးသား ကုမၸဏီျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ က်န္ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ဒီဥစၥာကုိ ျပည့္မီေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒါ ျပည့္မီသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ခုနက ေျပာတဲ့ အားလံုးနည္းနည္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပည့္မီမယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ေဆးတဲ့အပုိင္းနဲ႔ ျပင္ဆင္တဲ့အပုိင္းပဲ က်န္ေနေတာ့မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နားလည္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီဟာကုိ အစြမ္းကုိ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ခုနကတုန္းက မူလေျပာထားတဲ့ ေနာက္ႏွစ္ေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Listing သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေအာင္သူရ (အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ )

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဦးသူရိန္ေအာင္ (ဒါ႐ုိက္တာ)

ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမီတက္- MAEX

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အပိုင္း(၁) အားေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။-http://www.mizzimaburmese.com/article/25237