အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာ က ျမန္မာႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္သို႔ စီးပြားေရးမစ္ရွင္တစ္ရပ္ ေစလႊတ္မည္

.

ဆိုးလ္၊ မတ္၊ ၂၉ ။       ။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံေဒသၾကားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖလွယ္မႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ တည္ေထာင္ထားသည့္ အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာ က ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔သို႔ စီးပြားေရးမစ္ရွင္တစ္ရပ္ ေစလႊတ္သြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ စားေသာက္ကုန္တင္ပို႔သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဆိုပါစီးပြားေရးမစ္ရွင္ကို အာဆီယံ-ကုိရီးယားစင္တာက လာမည့္လထဲတြင္ ေစလႊတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို စီးပြားေရးမစ္ရွင္အတြက္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေတာင္ကိုရီးယားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဧျပီလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔ အတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ မနီလာျမိဳ႕တုိ႔သို႔လာေရာက္ကာ ေဒသတြင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုစီးပြားေရးမစ္ရွင္ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပို႔ကုန္ေအဂ်င္စီ တုိ႔က တာ၀န္ယူအကုန္အက်ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

'' ျမန္မာ နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ တို႔ဟာ ဒီႏွစ္မွာ စီးပြားေရး ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္တုိးတက္လာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္ '' ဟု အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယား-အာဆီယံ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အရ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။