သတင္း

2 hours 39 min ago
692 Hits

“ အခုခ်ိန္ထိ ၂၃ ေယာက္ဖမ္းမိပါၿပီခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဖမ္းေနပါတယ္။ အေၾကာင္းၾကား ထားတာရွိပါတယ္။ ထိုင္းရဲေရာ၊ နယ္စပ္ေတြ ေရာပိတ္ ထားပါတယ္။ ထိုင္းဘက္ကို ထြက္ေျပးတဲ႔သူ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ယူဆလို႔ပါ”

Subscribe to သတင္း