သတင္း

“ ဒီအခ်ိန္ဟာ အဆုိးဆံုးအေျခအေနပဲ။ စီးပြားေရးမွာ။ အားလံုးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ။ တျခားဟာ မတိုင္းတာဘူး။ ျပည္သူေတြကို တိုင္းတာၾကည့္ရင္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အေျခခံလူတန္းစားေတြ၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊...

Subscribe to သတင္း