သတင္း

14 hours 31 min ago
1 Hit

"အခု ေတာင္ဥကၠလာကန္စြန္းခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တပ္ေျမအေနအထားဧရိယာ ျခံစည္းရိုးအေနအထားခတ္လိုက္တဲ့သေဘာပါ။ ဒီထဲမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို ႏွင္ထုတ္ထားျခင္းလည္း ေလာေလာဆယ္ အဓမၼနွင္ထုတ္ထား တာလည္းမရွိဘူး။

Subscribe to သတင္း