သတင္း

8 hours 16 min ago
1 Hit

"ပညာေရးအသုံးစရိတ္ တိုးေတာင္းတယ္ဆိုတာ အားလုံးအတြက္ပါ။ က်ြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မရမခ်င္းဆက္ျပီး ေတာင္းဆိုသြားပါမယ္။

Subscribe to သတင္း