Ooredoo Enjoy the Internet

Shop.com.mm

သတင္း

9 min 41 sec ago
111 Hits

“ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ အိႏိၵယေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို သင့္တင့္သက္သာေသာ ႏႈန္းထား၊ ထိေရာက္ေသာကုသနည္းမ်ားျဖင့္ ကုသမႈ ခံယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ...

Subscribe to သတင္း