သတင္း

5 min 57 sec ago
21 Hits

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ (၃၀) ေျမာက္ေန႕တြင္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ၌ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to သတင္း