သတင္း

ဝင္းထြဋ္ဝင္းဆိုသူ ပါ ၆ ဦးအား ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရာရံုးတြင္ ပထမအႀကိမ္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ ၂ ပတ္ယူခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Subscribe to သတင္း