သတင္း

2 hours 30 min ago
3,893 Hits

ဒီေန႔ ဘုန္းႀကီးတို႔အေနနဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ အသက္ (၇၃) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ပုံစံတူ ရုပ္တုကို ထုလုပ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳတ့ဲသေဘာပါ။

Subscribe to သတင္း