နည္းပညာ

1 month 5 days ago
5,642 Hits

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္းပဲ Facebook ေပၚမွာ content ေတြကို သတင္းပို႔ရာမွာ အသံုးျပဳသူေတြ ပိုမို အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစဖို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

Subscribe to နည္းပညာ