ႏိုင္ငံေရး

3 days 8 hours ago
35,507 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္ေဒသအတြင္း ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊ(Myanmar Naing Group Co, Ltd)က ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမဧက (၉၀)အား ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး