ႏိုင္ငံေရး

19 hours 3 min ago
9,318 Hits

“တေဘာင္လိုလို စကားပံုလို ထြက္ေနတာက ‘သြားေလေရာ့ လဟယ္’ ေပါ့။ ‘မေတာက္တေခါက္ ကယားေရာက္’ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး