ျပည္တြင္း

1 hour 13 min ago
167 Hits

ယင္းၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ မာရသြန္တစ္ဝက္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၁ ကီလိုမီတာ)၊ စိန္ေခၚမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ (၁၀ ကီလို မီတာ) ႏွင့္ ၃ ကီလိုမီတာ အေပ်ာ္တမ္း အေျပးႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း