ျပည္တြင္း

12 hours 13 min ago
1 Hit

စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမလ ၂၂ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း