ျပည္တြင္း

11 hours 2 min ago
2,507 Hits

ေလထုတိုင္းတာရာတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မ်ားပါ၀င္ၿပီး ၈နာရီၾကာ တိုင္းတာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီး ဧျပီလ ၂၆ ရက္တြင္ မီးေလာင္မႈ ၆ ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း