ျပည္တြင္း

"အဲဒါကေလာေလာဆယ္ ဟုတ္တယ္လို႔သိရတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကလူႀကီးေတြသြားၿပီးေတာ႔ အဲဒီေနရာကို သြားၾကည္႔ေနတုန္းခင္ဗ် ။ ေလာေလာဆယ္အခ်က္အလက္ကေတာ႔မသိရေသးဘူး အဲဒါေၾကာင့္မို႔ေလ"

Subscribe to ျပည္တြင္း