ျပည္တြင္း

1 min 53 sec ago
15 Hits

 ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္သား ဝင္းဘိုဘိုဟိန္းတြင္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္၊ ဝဲမ်က္ႏွာ/မ်က္လုံး/လက္ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာႏွင့္ ရဲတပ္သား ေနမ်ိဳးထြန္း တြင္ ဝဲခ်ိဳေစာင္းေပါက္ၿပဲ၊ နဖူး၊ ဝဲယာ ပါး/လက္ ပြ...

Subscribe to ျပည္တြင္း