ျပည္တြင္း

35 min 32 sec ago
735 Hits

"ေရနံခ်က္ဖိုေတြ မစဥ္းစားေတာ့ဘူး။ ေရနံခ်က္စက္ရံုအေသးစားေလးေတြကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳမွာပါ။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနကပဲ နည္းပညာေပးၿပီး ဘယ္နည္းပညာနဲ႔ခ်က္မယ္ စက္ေတြ ဒီဇိုင္းေတြကို...

Subscribe to ျပည္တြင္း