ျပည္တြင္း

2 min 44 sec ago
44 Hits

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဖက္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုုႏုုိင္ေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြမႈအၿပီး ေျပာဆုုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း