ျပည္တြင္း

44 min 51 sec ago
349 Hits

ေမာ္လၿမိဳင္ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၄ ။        ။ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရုံတြင္ ေမြးဖြားလူနာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လူနာမ်ားမွ...

Subscribe to ျပည္တြင္း