ျပည္တြင္း

ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမႈ စတင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ထိ ၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသေပး ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူနာေပါင္း ၂၂ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ုံႀကီး(ရန္ကုန္)မွ သိရသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း