ျပည္တြင္း

40 min 27 sec ago
1 Hit

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တရားစြဲတင္တဲ့ကိစၥလုပ္တုန္းပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ တရားစြဲတင္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္။ အျမန္ဆံုးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿပီးၿပီ ဆုိတာနဲ႔ သတင္းထုတ္ျ...

Subscribe to ျပည္တြင္း