ျပည္တြင္း

"လက္ရွိေဆးေစ်းကြက္ရဲ႕အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနကေတာ႔ လတ္တေလာအေရာင္းအ၀ယ္ေတြပါးေနတယ္။ ေငြေစ်းတက္တဲ႔ေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြပါးေနတယ္။ ေစ်းကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ကလည္း အေရာင္း ပိတ္တယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း