ျပည္တြင္း

52 min 23 sec ago
1 Hit

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပူးတြဲကင္းလွည့္ျခင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၊ ဂါရ၀ျပဳ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား၊ အားကစားႏွင့္ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာမ်ားသို႔ လည္ပတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အိႏၵ...

Subscribe to ျပည္တြင္း