ျပည္တြင္း

27 min 4 sec ago
586 Hits

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ပါ၀င္ေနေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ေက်းရြာအုပ္စု ကြင္းအမွတ္ ၃၀၀/ခ ကုန္းရြာကြင္းရွိ ေျမဧရိယာ ၄၂.၆၂ ဧကရွိ ေတာင္သူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ေျမလွဴဒါန္းခိုင္းသည့္အျဖစ္ ရွိေနသည္ဟု ေဒၚစႏၵ...

Subscribe to ျပည္တြင္း