ျပည္တြင္း

15 min 51 sec ago
69 Hits

"ကတၱားေတြက တစ္လံုးန႔ဲတစ္လံုးမတူၾကဘူး။ ရန္ကုန္က ကီလို ၁၀၀၀၀လို႔တင္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွမ္းျပည္ ေရာက္လည္း ဒါကကီလို ၁၀၀၀၀ဘဲျဖစ္သင့္တာေပါ့။

Subscribe to ျပည္တြင္း