ျပည္တြင္း

4 hours 35 min ago
4,924 Hits

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရုပ္ထုတူဖို႔ကေတာ့ အခက္အခဲ သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတ္ာတို႔က တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လုပ္သြားရမယ့္အဆင့္က အခ်ိန္ၾကာျမင့္ဖို႔ေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတာ့ ရွိတာေပါ့...

Subscribe to ျပည္တြင္း