ျပည္တြင္း

9 hours 5 min ago
2,601 Hits

“ ႏိုင္ငံကို လာတဲ့ဧည့္သည္ေတြ အာဆီယံအစည္းအေ၀းရွိလို႔ လာတာမ်ဳိးတို႔၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ အာဆီယံပြဲတို႔ လိုမွာ သံုးတဲ့ ဧည့္ကားလို႔ ေခၚတဲ့ကားေတြ ပါ၀င္မယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း