ျပည္တြင္း

9 hours 4 min ago
17,215 Hits

"မီးစက္ဘာညာ ခ်ထားတာလည္း မရိွဘူး။  ကမ္းနားမွာ LED Board ျပမွာလည္း မသိဘူး။ ဦးထြန္းထြန္းေက်ာ္တို႔က အကူအညီေတာင္းလို႔ ခိုင္းလိုက္တာပါ ။ မလြတ္လို႔ ပိတ္လိုက္တာပါ ။

Subscribe to ျပည္တြင္း