ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိသူတို႔၏ အေလာင္း ေျခာက္ေလာင္းကို ထိုင္းစစ္တပ္က တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိ

.

႐ိုက္တာ (ပါဒန္ေဘဆာ)။ ။ သီတင္းပါတ္အကုန္က အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အေလာင္းမ်ားစုၿပံဳျမဳပ္ႏွံရာ ေတာင္တစ္ခုအနီး ရာဘာစိုက္ခင္း တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေလာင္း ေျခာက္ေလာင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ႔သည္ဟု ထိုင္းစစ္တပ္က ေမ ၆ တြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က အေလာင္း ၂၆ ေလာင္း ေတြ႔ရွိခဲ႔သည့္ ေနရာႏွင့္ ေလးကီလိုမီတာ အကြာခန္႔ရွိ မေလးရွားနယ္စပ္ အနီးေဆာင္ခလာ ျပည္နယ္တြင္ ယခုအေလာင္းေျခာက္ေလာင္းကို ေတြ႔ရွိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ "ဒီမွာ ျမဳပ္ထားတဲ့ အေလာင္းေတြဟာ အနီးက လူကုန္ကူးစခန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြရဲ႕ အေလာင္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ အနီးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ရြာသားေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာပါတယ္" ဟု အမွတ္-၄ ေဒသ ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရး စစ္ဆင္ေရး႒ာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ာတူေပါန္ကလမ္ပါဆြတ္က ႐ိုက္တာသို႔ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ အမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ပင္လယ္ခရီးကို အရဲစြန္႔ ျဖတ္သန္းလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူေမွာင္ခိုကူး သူမ်ား၏ ေခၚေဆာင္မႈျဖင့္ ထိုင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေရာက္လာေလ႔ရွိသည္။ ၎တို႔အမ်ားအျပားမွာ ေတာထဲသို႔ ေခၚေဆာင္ခံရၿပီး မြတ္စလင္အမ်ားစုရွိသည့္ မေလးရွားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပန္ေပးေငြမ်ားကို လူကုန္ကူးသူမ်ားက ေတာင္းဆိုေလ႔ရွိသည္။

စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ဒုတိယေျမာက္ လူကုန္ကူးစခန္း တစ္ခုကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေမ ၅ တြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ အေလာင္းမ်ား အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ေတြ႔ရွိမႈအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ယုံၾကည္ေလာက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုထားသည္။ အေမရိကန္သည္ လူကုန္ကူးမႈအား တိုက္ဖ်က္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာ ထိုင္းသို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။

လူကုန္ကူးမႈတြင္ မသကၤာမႈျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား သုံးဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးကို ထိုင္းရဲက ဖမ္းဆီးထားသည္။ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ေနာက္ထပ္ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးရန္လည္း ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားသည္။

ယခုအေလာင္းမ်ားေတြ႔ရွိေသာ ေတာေၾကာတစ္၀ိုက္တြင္ စခန္းတစ္ခုလ်င္ လူ ၇၀၀ အထိရွိႏိုင္ေသာ စခန္း သုံးခု ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္သည္ ပါဒန္ေဘဆာအေျခစိုက္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။