အင္တာဗ်ူး

1 week 23 hours ago
622 Hits

ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရေတာ့ လက္ခံမယ့္ရက္က ကပ္လာပါၿပီ။ ျပန္လာေတာ့မယ့္ လူေတြ ရိွရင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ၊ ၂၃ ဆို စရေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။ ျပန္လာမယ့္သူေတြကလည္း ရိွမယ္လို႔ ယူဆရတယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး