အင္တာဗ်ူး

13 hours 42 min ago
29,599 Hits

အဓိက စိန္ေခၚမႈက အစ္မတို႔သြားတက္တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္သူမွ မသြားၾကေသးဘူးေပါ့ေနာ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး