အင္တာဗ်ူး

11 hours 16 min ago
10,281 Hits

အိႏၵိယမွာလည္း အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ေဆးေက်ာင္းသူေလးကို ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ မုဒိန္းက်င့္ခဲ႔တဲ႔သူေတြကို ေသဒဏ္ေပးဖို႔ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပဲ။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး