အင္တာဗ်ူး

2 days 8 hours ago
1 Hit

ကြၽန္ေတာ္တီးခဲ့တဲ့ စီးရီးေတြတခ်ဳိ႕လည္း မထြက္ႏိုင္ဘူး စားရိတ္က အရမ္းမ်ားတယ္။ အဓိက ျဖန္႔ခ်ိေရး နာမည္ႀကီး ျဖန္႔ခ်ိေရးဆို ဒီမွာ ၅ ခုေလာက္ရွိမယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး