ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့ မြို့၊ မတ်လ ၂၇ ရက် တော်လှန်ရေးနေ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ

ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့ မြို့၊ မတ်လ ၂၇ ရက် တော်လှန်ရေးနေ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ (ပေးပို့သူ - CJ)