ကလေးသူငယ်အရေး

"ကလေးများအရေးဆောင်ရွက်သူ တို့များအားလုံးမဲပေးကူ" လှုပ်ရှားမှု မန္တလေးတွင် ကျင်းပ

"ကလေးများအရေးဆောင်ရွက်သူ တို့များအားလုံးမဲပေးကူ" အမည်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ လှုပ်ရှားမှုကို NCRWG မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့ နန်းရှေ့ ၁၉လမ်း၊၅၇×၅၈ကြားရှိ Dombosco တွင် ပြုလုပ်စဉ်။ (ဓာတ်ပုံ -ဘိုဘို၊မဇ္ဈိမ) ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မယ်ဆွယ်စည်းရုံးကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထဲမှ ကလေးများအရေးရှေးရှုသူများကို စစ်တမ်းကောက်ကာ ကတိကဝတ်ပြုရန်တောင်းဆိုပြီး၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကိုလည်း ကလေးများအရေး ရှေးရှုသူများကို မဲပေးထောက်ခံကြရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။

Subscribe to RSS - ကလေးသူငယ်အရေး