မဇၩိမ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးက႑

1 year 5 months ago
31,461 Hits

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တင္သြင္းသူကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြ...

Subscribe to မဇၩိမ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးက႑