ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး

2 years 12 months ago
3,723 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁။           ။ ျမန္မာစကားပံုတစ္ခုမွာ “ၾကက္မတြန္လို႔ မိုးမလင္းဘူး” ဆိုတဲ့ စကားပံု တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီစကားရပ္ကို အနက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အမ်ားသိၾကတဲ့အတိုင္း အမ်ဳိးသမီးေတြ စြမ္းေဆာင္လို႔...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး