အာေဘာ္

1 week 4 days ago
8,737 Hits

ရုရွျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂၚကီကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔မရသလို ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္လည္း စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာႀကီး သခင္ကို္ယ္ေတာ္မိႈင္းကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔မရပါဘူး။

Subscribe to အာေဘာ္