၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ ( ၃၀) ရက် တနင်္လာနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ စဉ် အမျ...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၂ ၇) ရက် သောကြာနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ စဉ် အမျ...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၂၆) ရက်ကြာသာပတေးနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ ကို လယ်...
ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၆၊ မေလ ၂၃ ရက်။ ။ လူမှုကွန်ယက်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ လုပ်သားရှာဖွေ စုဆောင်းခြင်...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၂၅) ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ ကို လယ်...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၂၄) ရက် အင်္ဂါနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ ကို လယ်ယာစိုက...
လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်/ယန္တရားများ (Pick Up မပါ)အား နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှ တင်သွင်းနိုင...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၂၀) ရက် သောကြာနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ ကို လယ်...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၁၉) ရက် ကြာသပတေးနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ...................
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၁၉) ရက် ကြာသပတေးနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ ကို လယ်...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၁၈) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ ကို လယ်...
အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီက ၅၀%အထက် ပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်း ၆ ခုကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုစာရင်းတွင် ထည့...
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၁၃) ရက် သောကြာနေ့ ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ...

Pages