စီးပြားေရး

1 day 12 hours ago
830 Hits

စတုတၳအေနနဲ႔ကေတာ့  စီးပြားေရးရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ထြက္ရွိမႈ က႑ေတြနဲ႔သက္ဆုိင္ေနတဲ့ ဂ်ီဒီပီကို ထည့္ေျပာတဲ့အျပင္ စားသံုးမႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈ က႑ေတြကိုလည္း အေလးထားသင့္ပါတယ္။

Subscribe to စီးပြားေရး