စီးပြားေရး

19 hours 10 min ago
1 Hit

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်းက လိုက္ပါျမင့္တက္သြားတယ္။ ေစ်းတက္ေန ေတာ့ ေရာင္းလိုအားမ်ားပါတယ္။

Subscribe to စီးပြားေရး