စီးပြားေရး

1 week 1 day ago
1 Hit

“ေနာက္ထပ္ကဒ္ေတြ ထပ္ထုတ္ဖုိ႕ေတြရွိတယ္။ Visa က First Step(ပထမအဆင့္)ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ထပ္ လည္း ထပ္လုပ္ဖုိ႕ရွိပါတယ္ ”ဟု ဒုတိယ အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚေက်ာ့ေကခုိင္က ရွင္းျပသည္။

Subscribe to စီးပြားေရး