ျပည္တြင္း

2 days 17 hours ago
930 Hits

စတုတၳအေနနဲ႔ကေတာ့  စီးပြားေရးရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ထြက္ရွိမႈ က႑ေတြနဲ႔သက္ဆုိင္ေနတဲ့ ဂ်ီဒီပီကို ထည့္ေျပာတဲ့အျပင္ စားသံုးမႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈ က႑ေတြကိုလည္း အေလးထားသင့္ပါတယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း