ထွန်းထွန်းဝင်း

ဓာတ်ပုံ - ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
 ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သော ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ J ၏ ပစ်တိုင်းထောင်လာဘ်ကောင်/ ဓာတ်ပုံ - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

Pages