ကျော်ညွှန့်လင်း

မိုးရွာပြီးနောက် စပါးခင်းထဲတွင် ရေငန်များကျန်ခဲ့ပုံ