႐ုိက္တာ

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ထိုင္၀မ္အေနျဖင့္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း.............

2 years 11 months ago
1 Hit

စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တိဗက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ...............

3 years 2 weeks ago
1 Hit

ဝယ္လိုအား ေႏွးေကြးသည့္အတြက္ AR-15 ႏွင့္ အျခားဆီးမီးေအာ္တိုမက္တစ္ ႐ိုင္ဖယ္ မ်ားေရာင္းခ်မႈကို..............

3 years 4 weeks ago
1 Hit

႐ိုက္တာက ၾကည့္ခြင့္ရခဲ႔ေသာ တင္ဒါစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုအရ ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္း၊ သိုေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ဖက္စပ္ပါတနာမ်ား ရွာေဖြေနေၾကာင္း...

3 years 2 months ago
1 Hit

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေတြ႕ရွိခဲ႔သည့္ မားစ္ကူးစက္ခံထားရသူ အိုမန္အမ်ဳိးသားမွာ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ဗိုင္းရပ္ကင္းစင္သြားၿပီဟု ထိုင္းက်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာနက......

3 years 2 months ago
1 Hit

လူမ်ားအိမ္မ်ားတြင္ ေအးေအးသက္သာေနႏိုင္ရန္ ႐ုံးပိတ္ရက္တစ္ရက္အျဖစ္ အစိုးရက ေၾကညာစဥ္ ပါကစၥတန္၏ ဘ႑ာေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ကရာခ်ိတြင္..........

3 years 3 months ago
984 Hits

Pages