႐ုိက္တာ

အီတလီႏိုင္ငံ ေနာ္စီယာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အေစာပိုင္းက အင္အား ၆ ဒႆမ ၂ အဆင့္.................................

2 years 4 weeks ago
7,414 Hits

လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ သက္တမ္းကုန္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိသြားရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက...................

2 years 4 months ago
3,073 Hits

လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းအား တ႐ုတ္က ျပန္လည္စတင္ျခင္းအေပၚ ေက်းရြာျပည္သူရာေပါင္းမ်ားစြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာရန္ အခါ...

2 years 4 months ago
10,589 Hits

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ျခစားမႈတစ္ခုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္စီစဥ္ခဲ့မႈအေပၚ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္ဟု................

2 years 4 months ago
3,372 Hits

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္.................

2 years 5 months ago
3,120 Hits
2 years 6 months ago
2,301 Hits

ကမၻာေပၚတြင္ မြတ္စလင္ဦးေရအမ်ားဆုံးရွိသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္...............

2 years 6 months ago
30,916 Hits

ေမြးရာပါခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ..................

2 years 7 months ago
3,983 Hits

ဂ်ပန္ နီဆန္းေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးပြင့္လန္းလာေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌.................

2 years 7 months ago
20,235 Hits

Pages