ပရပ္စ္တီဗီ

လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလက ဆိုင္းႏိုင္းတြင္ ပ်က္က်သြားခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ကို..............

2 years 7 months ago
2,240 Hits

အမ်ိဳးဇာတ္အေပၚ အေျခခံသည့္ အလုပ္ေနရာခ်ထားမႈစနစ္ကို အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားက အဓိကက်သည့္ ေရလႊတ္တူးေျမာင္းကို................

2 years 7 months ago
4,416 Hits

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အေရွ႕ဖ်ား ကြၽန္းငယ္မ်ားကို ဂ်ပန္၏ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ကို..................

2 years 7 months ago
3,187 Hits

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၏ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏.............

2 years 7 months ago
3,293 Hits

ရုရွစြမ္းအင္၀န္ႀကီး အလက္ဇႏၵား ႏိုဗက္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီစြမ္းအင္၀န္ႀကီး အလီ အယ္လ္ ႏိုင္မီတို႔ ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္...............

2 years 7 months ago
3,912 Hits

အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ဓာတုလက္နက္မ်ားကို အသံုးျပဳေနၿပီး...............

2 years 7 months ago
3,242 Hits

နယူးဟမ့္ပရႈိင္းယားျပည္နယ္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္...................

2 years 7 months ago
1 Hit
2 years 7 months ago
1 Hit

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီ၏ အီတလီ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အတြင္း..................

2 years 7 months ago
2,525 Hits

၂၀၁၆ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကာလတြင္ ရီပတ္ဘလီကင္မ်ားက အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ား............

2 years 7 months ago
5,418 Hits

Pages